Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Έρχεται ξανά η ελεγχόμενη στάθμευση στο Αγρίνιο

Αύριο θα γίνει σχετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο – Δημιουργείται Τμήμα Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων

Με το νόμο 4172/2013 από τις 23 του Σεπτέμβρη που μας πέρασε, καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, δημιουργώντας κενό στον έλεγχο της στάθμευσης, ένα κενό το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί εξ ολοκλήρου πλέον η Τροχαία. Από τους 17 δημοτικούς αστυνομικούς που απασχολούνταν στο δήμο Αγρινίου, παρέμειναν στις θέσεις τους μόνο οι 3, εξαιτίας εξαιρέσεων που προέβλεπε ο νόμος, χωρίς όμως να μπορούν πλέον να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που είχε η Δημοτική Αστυνομία.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης, μέσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η «Λήψη απόφασης για παράλληλη, με την Ελληνική Αστυνομία, άσκηση αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας από το δήμο Αγρινίου, καθώς και ρύθμιση άλλων λεπτομερειών για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων». Με την εισήγηση η οποία θα γίνει, θα ζητηθεί από το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την δημιουργία του τμήματος, το οποίο θα υποκαταστήσει τη Δημοτική Αστυνομία, με την παραχώρηση σε αυτό ορισμένων από των αρμοδιοτήτων της.
Ο ίδιος νόμος που προέβλεπε την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, δίνει.......
επίσης τη δυνατότητα στους δήμους να αποφασίσουν αν θα παραχωρήσουν κάποιες από αυτές σε υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Σύμφωνα με την εισήγηση που θα γίνει αύριο, θα προταθεί η παράλληλη άσκηση με την Ελληνική Αστυνομία συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, από το Τμήμα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων που θα δημιουργηθεί.

Οι αρμοδιότητες αυτές, είναι οι παρακάτω:

• Ο έλεγχος της τήρησης των όρων που εκδίδει η δημοτική αρχή και αφορούν στη χρήση των αλσών, των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και άλλων κοινόχρηστων χώρων.

• Η τήρηση διατάξεων που έχουν να κάνουν γενικά με τις υπαίθριες διαφημίσεις και ειδικότερα με την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησής τους.

• Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων για περιπτώσεις παράνομης διαφήμισης.

• Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι άδειες των οποίων έχουν εκδοθεί από τη δημοτική αρχή.

• Την επίδοση εγγράφων του δήμου και των δημοτικών αρχών, εντός των ορίων του δήμου Αγρινίου.

• Ο έλεγχος της τήρησης διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλειμμένα οχήματα.

• Η τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους χώρους της περιφέρειας του δήμου.

• Ο έλεγχος διατάξεων που έχουν να κάνουν με τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο.

Παράλληλα με τις παραπάνω αρμοδιότητες, θα χορηγηθεί στο νέο Τμήμα ο έλεγχος της τήρησης των όρων στάθμευσης στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του δήμου, αλλά και η βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία του ΣΕΣ. Επιπλέον, περνάνε και αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση οχημάτων, την επιβολή διοικητικών μέτρων για παράνομη στάθμευση (πρόστιμα), αλλά και η εφαρμογή διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων σε πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και όλους τους χώρους οι οποίοι δεν προορίζονται για χρήση από οχήματα, όπως και η πρόκληση θορύβων από αυτά.

Το Τμήμα Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων θα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ η στελέχωσή του θα γίνει εθελοντικά από δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι ήδη εργάζονται στο δήμο. Εφόσον εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο η εισήγηση, θα πρέπει να εγκριθεί και από την περιφέρεια και στη συνέχεια να εκδοθεί ΦΕΚ. Από πλευράς του δήμου, εκτιμάται ότι μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες, οπότε μέσα στο Δεκέμβριο θα μπορέσει και πάλι να λειτουργήσει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Κώστας Καρακώστας – εφημερίδα «Συνείδηση»

Δεν υπάρχουν σχόλια: