Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Αποτελέσματα ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                               Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 
Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50) προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την Δυτική Ελλάδα.
Ειδικότερα:

Με την απόφαση εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 352 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 46.752.175,99 και δημόσιας δαπάνης 22.515.249,00 €.
Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίστηκε η παροχή δυνατότητας ενίσχυσης και στα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τα έργα αυτά για την Δυτική Ελλάδα είναι 778, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων  91.547.884,53€ και δημόσιας δαπάνης 52.754.946,42€.
Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι 1079, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 130.936.575,67 ευρώ και δημόσια δαπάνη 75.559.791.57€.
Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις.
Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:
α. η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και
β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών  θα έχει  ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.
Για τα έργα αυτά ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 30.06.2015.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευθούν απόψε στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr , και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr .
Πρόσφατα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας σε σχετική του επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Γ. Γιαννούση υπογράμμιζε τα ακόλουθα:
«Το πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού Εμπορίου, Υπηρεσιών” είναι μια σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε  συνθήκες κρίσης, στην ενίσχυση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες  πληροφορικής. Ειδικά για την Δυτική Ελλάδα το πρόγραμμα αυτό είναι η τελευταία ευκαιρία, στην παρούσα προγραμματική περίοδο, να ενταχθούν επενδύσεις στοχευμένες στον επιχειρησιακό μας προγραμματισμό, που μπορούν να παράξουν άμεσα θετικά αποτελέσματα αναστροφής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε. 
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσπάθησε με τις δικές της παρεμβάσεις να στηρίξει τα θετικά σημεία του προγράμματος και να αμβλύνει τις πιθανές δυσλειτουργίες του. Ζήτησε και πέτυχε να υλοποιηθεί με την συν-λειτουργία Περιφέρειας, αρμόδιου Υπουργείου και του ΕΦΕΠΑΕ.  Μια συνύπαρξη που πριν ένα χρόνο είχε λίγους οπαδούς, αλλά πιστεύω, ότι σήμερα καθορίζει και τις μελλοντικές μας επιλογές ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Η προσωπική μου εντολή προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης  που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 3038/722/A2/8.5.2013 Απόφαση σας, ήταν η διαφύλαξη του κύρους του προγράμματος, η διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των προτάσεων επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν και κυρίως η προστασία του δημοσίου χρήματος και συμφέροντος.  Υπήρξε, όπως πληροφορήθηκα, άριστη συνεργασία, ομοφωνία αποφάσεων και το πείραμα της συνλειτουργίας  Περιφέρειας, Ενδιάμεσου φορέα καθώς και του Υπουργείου, για την Δυτική Ελλάδα, κρίνεται επιτυχημένο, αποτελεσματικό και καθοριστικό για τις μελλοντικές επιλογές στον άξονα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας».

Και παρακάτω στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζει την ανάγκη υπερδέσμευσης για ένταξη προτάσεων στο πρόγραμμα αυτό τόσο για τις υφιστάμενες όσο και για τις υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις υπογραμμίζοντας «...Με τις συνθήκες κρίσης οι υφιστάμενες επιχειρήσεις παρουσίασαν οικονομικά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην δυναμική τους, ενώ το πρόγραμμα αυτό έδωσε προοπτική και αισιοδοξία σε νέους που στο φάσμα της ανεργίας και της φτώχειας δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στην νέα επιχειρηματικότητα. Ας τους δώσουμε αισιοδοξία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: