Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει για τον προϋπολογισμό του 2014 ο Δήμος Αγρινίου

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) θα γίνει η.... συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

«Η Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2014».

Δεν υπάρχουν σχόλια: