Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ


Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη χουντικής έμνευσης εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ που ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «μέγιστη θεσμική εκτροπή». 

Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό το απόγευμα της ...
Πέμπτης (7/11)στη Βουλή από τον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Τσίπρα.

«Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Σαμαρά», δήλωσε από τη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αποφασίστηκε η συζήτηση ξεκινά την Παρασκευή (8/11) στις 12 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία το βράδυ της Κυριακής (10/11).
Αφορμή για την πρόταση δυσπιστίας αποτέλεσε η επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή την οποία ο A.Τσίπρας χαρακτήρισε ως «μέγιστη θεσμική εκτροπή» την οποία όπως τόνισε «δεν διανοούμαστε να αποδεχθούμε» προσθέτοντας ότι η ευθύνη είναι βαριά και ιστορική, βαραίνει όλα τα κόμματα και ο καθένας πρέπει να αναλάβει αυτό που το αναλογεί.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις σχετικά με τις δήθεν "διαπραγματεύσεις" της εθελόδουλης κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου με την τρόικα κατά τις οποίες οριστικοποιούνται ολοένα και περισσότερα νέα δυσβάστακτα αντιλαϊκά μέτρα (συμφωνία για άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών των ακινήτων, σχέδια για κατεδαφιστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, πληροφορίες για νέα μέτρα με αφορμή το δημοσιονομικό κενό του 2014 κλπ.), καθώς και οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ωρών με αιχμή την πραξικοπηματική εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ φέρνουν σημαντικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

«Η κυβέρνηση εξαπάτησε το λαό», είπε επίσης ο Α. Τσίπρας από το βήμα της Βουλής, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση πήρε λαϊκή εντολή να επαναδιαπραγματευτεί τα μέτρα λιτότητας, απέτυχε όμως να αξιοποιήσει την λαϊκή εντολή για επαναδιαπραγμάτευση».

«Δεν έχετε κοινωνικό έρεισμα και λαϊκή νομιμοποίηση», τόνισε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ενημερώνω το σώμα ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει χρήση του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής και καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Σαμαρά», ανέφερε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η πορεία προς την οικονομική καταστροφή πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Οφείλουμε να σταματήσουμε την συρρίκνωση και απαξίωση της Δημοκρατίας μας. Εμείς θα εμποδίσουμε αυτή την πορεία για να ελπίσουμε σε καλύτερο αύριο» κατέληξε ο Α. Τσίπρας.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής για την πρόταση δυσπιστίας :

1. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

2. H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
http://www.iskra.gr -

Δεν υπάρχουν σχόλια: