Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Οι προγραμματικές θέσεις και δεσμεύσεις της “ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ”

Μέρος 3ο      
 Συνδημότισσες και Συνδημότες...
     Η πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει χρόνια τώρα η χώρα μας, έπληξε όπως είναι φυσικό ανεπανόρθωτα και το θεσμό της Τ.Α.
    Οι θεσμοθετημένοι της πόροι μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 60% και αν η κρίση αυτή εξακολουθήσει αμείωτα να “δέρνει” την οικονομία της χώρας, ο κάθε νοήμων πολίτης μπορεί να.....
φανταστεί τι πρόκειται να επακολουθήσει.
     Οι δράσεις και τα έργα που προαναφέραμε για να εκτελεστούν χρειάζονται   χρήματα και μάλιστα πολλά.
     
 Χρήματα όμως δεν υπάρχουν, όσοι δήμοι  στο παρελθόν σπατάλησαν  χωρίς κανένα προγραμματισμό τα χρήματα των δημοτών τους σε έργα μη ανταποδοτικά και γενικότερα  σε έργα που δεν αφορούσαν τις υποδομές, δυστυχώς θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον μεγάλα προβλήματα. Ένας τέτοιος δήμος είναι και ο δικός μας, αφού όπως προαναφέραμε τα χρόνια των “παχέων αγελάδων” οι δημοτικές αρχές πλην κάποιων εξαιρέσεων, τα χρήματα δεν τα  επένδυσαν  σε έργα υποδομής, αλλά στην κυριολεξία τα “πέταξαν” στο δρόμο,  ιδιαίτερα την τετραετία που πέρασε.
      Το νοικοκύρεμα λοιπόν των υπηρεσιών του δήμου, η σύσταση εταιριών και μηχανισμών που ο νόμος επιτρέπει, η είσπραξη των τελών, και γενικότερα η ορθολογική διαχείριση των πόρων θα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας.
Έτσι θα προσπαθήσουμε τα δύσκολα χρόνια που έρχονται να αφαιρέσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που δημιούργησαν οι κακές λειτουργίες αυτών των δημοτικών αρχών, ώστε να συνδεθεί ο δήμος με την τοπική κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες. 
       Μέσα λοιπόν από το θεσμικό πλαίσιο  που διέπει την λειτουργία των δήμων, θα ιδρύσουμε εκείνα τα “εργαλεία” δηλαδή εταιρίες στις οποίες μέτοχοι θα είναι οι δημότες μας και ιδιαίτερα οι άνεργοι,ώστε να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε  τους απαιτούμενους χρηματικούς πόρους για την εκτέλεση των έργων που δεν έγιναν  στο δήμο μας ή για να είμαστε πιο δίκαιοι, να συνεχίσουμε  τον δύσκολο αγώνα της κατασκευής έργων υποδομής,  όπως σωστά έκαναν κάποιοι  δήμαρχοι  και δημοτικά συμβούλια  του παρελθόντος.
       Είναι γνωστό ότι Ευρωπαϊκά  προγράμματα σαν το Ε.Σ.Π.Α σε ότι αφορά την Τ.Α έχουν  κλείσει.
       Σύντομα όμως θα ανακοινωθούν νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα από την κεντρική διοίκηση,  στα οποία σαφέστατα σαν δήμος με συγκεκριμένες προτάσεις και  μελέτες θα φροντίσουμε να ενταχθούμε.
       Επίσης προγράμματα που τρέχουν ή που θα ανοίξουν σε επίπεδο περιφέρειας, θα φροντίσουμε να συμμετάσχουμε. Τέλος μικρότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα  που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τη κοινωνική πρόνοια,την Υγεία, προγράμματα απασχόλησης γυναικών, νέων γυναικών, προγράμματα εισόδου στην αγορά εργασίας ανέργων νέων στο κλάδο του τουρισμού, προγράμματα επαγγελματικής εμπειρίας, προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων κ.τ.λ, θα είναι πάντα στις άμεσες  επιδίωξης μας.

Άμεση Ίδρυση Ο.Α.Ξ (Οργανισμός Ανάπτυξης Ξηρομέρου),  με στόχο την καταγραφή υπό μορφή κτηματολογίου όλων των δημοτικών και κρατικών, ορεινών, πεδινών, παραθαλάσσιων κτημάτων και  οικοπέδων και γενικά ακινήτων για  την αξιοποίηση τους σε επίπεδο δήμου.
Επίσης ο Ο.Α.Ξ θα αναλάβει την σύνταξη μελέτης για την παραπέρα  αξιοποίηση εκτάσεων και περιοχών όπως π.χ του κάμπου της Κανδήλας , του Αστακού, του Βασιλόπουλου, του Καραΐσκάκη, των  Βλυζιανίτικων Πηγαδιών κ.τ.λ. Την καλύτερη εκμετάλλευση εκτάσεων όπως το δάσος της βαλανιδιάς και ιδιαίτερα του δάσους της Μάνινας, του οικισμού βαλτί κ.τ.λ  
Κύρια όμως ο Ο.Α.Ξ θα αναλάβει την στήριξη των δημοτών που δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή τομέα. Η αξιοποίηση όλων των δημοτικών και κρατικών εκτάσεων και ιδιαίτερα αυτών που μπορούν να καλλιεργηθούν θα αποτελέσουν την βάση για απασχόληση του άνεργου δυναμικού του δήμου μας.
Συνεργασία με την Κτηματική Εταιρία του δημοσίου  με σκοπό την άμεση παραχώρηση προς εκμετάλλευση ακινήτων σε πολίτες του δήμου.
Επίσης, θα ιδρύσουμε ,στα πλαίσια της δυνατότητας που μας δίνει το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας τω δήμων, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες με σκοπό απορρόφησης κονδυλίων και την παραγωγή έργων.
Άμεση ίδρυση   Ο.Υ.Α.Ξ (Οργανισμός – Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Ξηρομέρου Α.Ε. 
Άμεση Ίδρυση  Τ.Ε.Ε.Ξ (Τουριστικής κι Εμπορικής Εταιρίας Ξηρομέρου) Α.Ε.
Δημιουργία Ανωνύμων Δημοτικών Επιχειρήσεων
α. Σύσταση ανωνύμου επιχείρησης προώθησης Ξηρομερίτικων παραδοσιακών Προϊόντων  
    Αγροτικού, Κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα.

β .Σύσταση ανωνύμου Ερευνητικού Ιδρύματος Ξηρομέρου.

γ. Προσπάθεια  εξεύρεσης συχνότητας προς δημιουργία Ράδιο – τηλεοπτικού σταθμού.

δ. Σύσταση ανωνύμου εταιρίας διαχείρισης απορριμμάτων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άμεση καταγραφή όλων των ανέργων του δήμου Ξηρομέρου.
Καταγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας αυτών και των δεξιοτήτων τους.
Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις ανά τρίμηνο και εμβολιασμοί παιδιών σε συνεργασία με ειδικευμένη
ιατρική εταιρία. Κατά τα πρότυπα του Δήμου Περιστερίου να καλύπτονται εξετάσεις όπως:
λήψη αρτηριακής πίεσης, έλεγχος επιπέδων σακχάρου και χοληστερίνης, ηλεκτροκαρδιολογικός έλεγχος σπιρομέτρησης , έλεγχος αερίων αίματος, οφθαλμολογικός έλεγχος κ.τ.λ

Μόνο με την ίδρυση των εταιριών και οργανισμών που προαναφέραμε, με ένα πρόχειρο υπολογισμό θα μπορέσουν να απορροφήσουν 200 άνεργους.
Το λογιστικό είδος της κάθε επιχείρισης θα οριστεί από τους ειδικούς της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, όμως για να εξασφαλιστεί  η βιωσιμότητα θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να είναι μέτοχοι.
Ο δήμος θα εξασφαλίζει τα έξοδα λειτουργίας και η πληρωμή των εργαζομένων θα γίνεται από έσοδα της κάθε επιχείρησης. Ένα μικρό μέρος των κερδών περίπου 15% θα πρέπει να επιστρέφει στο δήμο. Για τον πρώτο καιρό λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων πρέπει να υπολογιστούν κάποια αντισταθμιστικά οφέλη γιατί τα έσοδα στην αρχή λογικά θα είναι μικρής κλίμακας.
 Έτσι μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να λαμβάνει περαιτέρω δημοτικές φορολογικές ελαφρύνσεις, π.χ κουπόνια αγορών κ.τ.λ .
Όταν τα έσοδα της κάθε δημοτικής επιχείρισης α.ε γίνουν τόσα ώστε να εξασφαλίζονται μισθοί αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων σε αυτές  και σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις  προ της κρίσης, το περίσσευμα αυτών θα κατευθύνεται προς άλλους κοινωφελείς που ο ίδιος ο Ξηρομερίτης θα επιλέγει και όχι το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου.
Με την καταγραφή των κρατικών και δημοτικών εκτάσεων σε επίπεδο δήμου που προαναφέραμε και ιδιαίτερα αυτών που μπορεί να καλλιεργηθούν, θα δημιουργηθεί μια Τράπεζα γης η αξιοποίηση της οποίας θα γίνει μέσα από την τεχνοκρατική άποψη των στελεχών που θα διοικούν τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ξηρομέρου και των λοιπόν δημοτικών επιχειρήσεων.
Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου από το οποίο θα ψωνίζουν μόνο οι άνεργοι και άποροι δημότες, όπως και οι μέτοχοι – εργαζόμενοι στις εταιρίες του δήμου οι οποίες δεν θα έχουν κερδοφορία.

Μια άλλη σοβαρή πρόταση είναι και η δημιουργία στο θαλάσσιο χώρο, επιχείρισης παραγωγής γόνου και εμπλουτισμού του θαλάσσιου χώρου του δήμου και όχι μόνο, με αλιεύματα σαν αυτά της περιοχής και όχι σαν τα γενετικά μεταλλαγμένα γονίδια που χρησιμοποιούν οι ιχθυοκαλλιέργειες. 

Οι θέσεις μας για τον Πρωτογενή τομέα ανάπτυξης:
Τομέας: Γεωργία -Κτηνοτροφία- αλείας
     Ζούμε σε μια χώρα που το 40% των διατροφικών της αναγκών καλύπτεται από εισαγωγές, αφού ο αγροτικός παραγωγικός ιστός είναι είτε διαλυμένος και πληθυσμιακά γηρασμένος  είτεπροσανατολισμένος και εξαρτημένος από τις επιδοτήσεις της Ε.Ε.
     Τα επόμενα χρόνια που έρχονται θα είναι ακόμα δυσκολότερα για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και τον ψαρά.  Οι σημερινές επιδοτήσεις τελειώνουν και η Ε.Ε  έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του μοντέλου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, που δεν θα βασίζεται πια στον ατομικό αγρότη, ούτε στους αγροτικούς συνεταιρισμούς που χρόνια ξέραμε, αλλά στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην οποία οι κάτοχοι του κλήρου δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητοι ή συνεταιριστικοί παραγωγοί αλλά μέτοχοι.
      Έτσι σαν δήμος θα  στηρίξουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον ψαρά  και τους εναπομείναντες συλλόγους και συνεταιρισμούς της περιοχής του δήμου μας, δίνοντας κίνητρα πάντα μέσα από τις θεσμικές δυνατότητες που έχει ο δήμος. Κίνητρα ώστε να στραφούν στην παραγωγή την ανάπτυξη την μεταποίηση και στο μάρκετινγκ αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσα από την ίδρυση των επιχειρήσεων που προαναφέραμε. Δηλαδή μέσα από ένα σωστά οργανωμένο δίκτυο συνεχούς ενημέρωσης, του αγροτικού και όχι μόνο κόσμου του δήμου μας, με σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες και με επαφές ομάδων  παραγωγών από την Ε.Ε που έχουν εφαρμόσει αυτό το μοντέλο παραγωγής και διάθεσης αγροτικών και κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων.
    Όσο και να φαντάζει δύσκολο θα πρέπει να στραφούμε σε ένα νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης με  καλλιέργειες  πιο οικονομικές, θα πρέπει  να στραφούμε στην παραγωγή  προϊόντων χαμηλού κόστους ενέργειας που θα τα χαρακτηρίζει η κυρίως η ποιότητα. Έχουμε την κατάλληλη γη.
    Τόσο το ορεινό Ξηρόμερο όσο και το πεδινό έχει απίστευτες δυνατότητες ανάπτυξης αρκεί να το πιστέψουμε.  Η ενδοχώρα  του δήμου μας, το δάσος της Βαλανιδιάς, η παρά τον Αχελώο ποταμό  ζώνη, το βαλτί, οι ακτές μας και όλοι οι βιότοποι του δήμου μας μέσα από ένα σωστό πλάνο διαχείρισης που θα καταρτίσουμε σαν δημοτική αρχή, θα αποτελέσει πηγή πλούτου για τον αγροτικό πληθυσμό του δήμου μας και όχι μόνο.
Αλιεία:
Ελεύθερη και παράκτια αλιεία:
Στηρίζουμε την ελεύθερη και παράκτια αλιεία και απαιτούμε από την  πολιτεία να της παραδοθούν όλες οι ακτές και οι θαλάσσιες περιοχές που σήμερα τις εκμεταλλεύονται οι ιχθυοκαλλιέργειες.
Ιχθυοκαλλιέργειες:
Να αποσυρθεί άμεσα το χωροταξικό σχέδιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες το οποίο καταστρέφει την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής από τον Αστακού -Μύτικα – Καλάμου- Καστού.

Οι θέσεις μας για τον δευτερογενή τομέα ανάπτυξης:
Πλατυγιάλι
Ζητάμε το λιμάνι του Πλατυγιαλιού Αστακού να λειτουργήσει ως διαμετακομιστικό εμπορικό λιμάνι. Να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο εμπορικό λιμάνι που με την ύπαρξη θεσμοθετημένης “ελεύθερης ζώνης εμπορίου”  που θεσμοθετημένα διαθέτει, να μετατρέψει και τον χερσαίο χώρο του, δηλαδή τον χώρο των βιομηχανικών οικοπέδων σε εστία προσέγγισης επενδύσεων με την εγκατάσταση επιχειρήσεων  υψηλής απασχόλησης και φιλικών προς το ευαίσθητο εκεί περιβάλλον.
Θα πρέπει λοιπόν οι ιδιοκτήτες του λιμανιού, δηλαδή  η τράπεζα Πειραιώς και η ALFA BANK να αξιοποιήσουν το λιμάνι προς την παραπάνω κατεύθυνση και να σταματήσουν να επεξεργάζονται σενάρια αξιοποίησης του λιμανιού με επενδύσεις  όπως αυτή του λιθάνθρακα ή της καύσης σκουπιδιών ή της παραγωγής επικινδύνων αερίων  και γενικότερα επενδύσεων υψηλής όχλησης, επενδύσεων που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον, επενδύσεων που ο λαός της περιοχής τις έχει ακυρώσει στην πράξη.
Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι το 1997 η Ε.Ε χρηματοδότησε τα έργα υποδομής του λιμανιού με 44 δις δρχ με τον δεσμευτικό όρο να γίνει το Πλατυγιάλι  διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου, η δε ιδιωτικοποίηση του να περάσει – όπως και έγινε – μέσα από διεθνή διαγωνισμό.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Τουρισμός αποτελεί για μας ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ένα τομέα μεγάλης  απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού και άντλησης πόρων. Οι παράκτιες περιοχές Αστακού και Μύτικα έχουν κάτω από προϋποθέσεις σημαντικές πιθανότητες ανάπτυξης.
Μεταφορά λοιπόν του κέντρου βάρους της τουριστικής μας “προσοχής” στην περιοχή κύρια του Μύτικα – Καλάμου, αλλά και στην παράκτια ζώνη Αστακού -  Μύτικα .

Για τον λόγο αυτό όπως προαναφέραμε και στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, θα πρέπει άμεσα η πολιτεία να αποσύρει το “χωροταξικό σχέδιο” για τις ιχθυοκαλλιέργειες, ώστε με την ίδρυση και λειτουργία της Τ.Ε.Ε.Ξ(Τουριστικής κι Εμπορικής Εταιρίας Ξηρομέρου) να θέσουμε τις βάσεις και τις σωστές υποδομές για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Ένας άλλος τομέας που χρήζει προσοχής είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός.
Μοναστήρια όπως αυτό του Λιγοβιτσίου Φυτειών και το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Αστακού μπορεί να γίνουν πόλοι έλξης τουριστών.
Επίσης η  ανάδειξη των αρχαιολογικών και εκκλησιαστικών μνημείων και των τριών ενοτήτων Αστακού, Αλυζίας και Φυτειών, είναι μια υπόθεση  που χρόνια τώρα παραμένει στα λόγια.
Η ανάδειξη λοιπόν αυτών των μνημείων που είναι δύσκολη υπόθεση θα ενταχθεί στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης του δήμου.

Αγαπητέ δημότη...
Εμείς έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τη γνώση και θέλουμε απλόχερα να τη χαρίσουμε στον πολίτη ώστε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο δήμο.

Κάποιοι όμως  θέλουν τον πολίτη πειθήνιο όργανό τους, χωρίς άποψη και χωρίς πρωτοβουλία για συσπείρωση και δράση ώστε να τον ελέγχουν.

Φίλες και φίλοι....
Αυτός ο κόσμος αλλάζει....
Εμείς τον αλλάζουμε....
Όλοι μαζί θα τον αλλάξουμε...

Είναι καιρός να ανοίξουμε τους εαυτούς μας απέναντι στο “άγνωστο” χωρίς φόβο.
Όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τις γέφυρες ώστε να διαμορφώσουμε στο δήμο μας την καινούργια πραγματικότητα.
Πρώτοι εμείς σαν δημοτική αρχή, θα βοηθήσουμε, ώστε να αλλάξουμε νοοτροπία και σαν πολίτες και σαν κοινωνία γενικότερα.
Θα πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια στροφή, απαιτώντας από τους εαυτούς μας και την συλλογική μας συνείδηση να θέσουμε τις βάσεις για μια τέτοια υπέρβαση.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
“ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ”
για αλλαγή πορείας και αναδημιουργία του δήμου μας


Δεν υπάρχουν σχόλια: