Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Αιτήσεις για την διαδικασία επιλογής μαθητών για την Α τάξη Γυμνασίου 2014-2015

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α ́ Τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2014-2015, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να.... υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του σχολείου κατά τις εργάσιμες μέρες του χρονικού διαστήματος 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2014 και ώρες 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ. Η διαδικασία επιλογής θα διαρκέσει από 23 έως 25 Ιουνίου 2014 και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων. 
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: ρυθμός, ακουστική ικανότητα, φωνητική ικανότητα, διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο, τουλάχιστον, της κατωτέρας Σχολής. Όλες οι πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/
Τηλ. του Μουσικού Γ/σίου Αγρινίου: 2641053595

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: