Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

OI ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ

Σύνοδος Κορυφής: Ώρα για βιώσιμη ευρωπαϊκή  λύση
Ενόψει της αυριανής Συνόδου Κορυφής, ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Τάσος Κρομμύδας, δήλωσε: «Η αποτυχία αλλεπάλληλων Συνόδων Κορυφής φανερώνει τα αδιέξοδα του σημερινού μοντέλου της ΕΕ των κυβερνήσεων που αποφασίζουν ευρωπαϊκά και λογοδοτούν μόνο εθνικά. Η αυριανή Σύνοδος πρέπει να φέρει μια οριστική λύση, με δεσμεύσεις για βιώσιμη κοινή οικονομική διακυβέρνηση, με δημοκρατική νομιμοποίηση με ενισχυμένο ρόλο ελέγχου για το Ευρωκοινοβούλιο»
Η δήλωση υπάρχει σε οπτικοακουστική μορφή, στο:
Αναλυτικά:
Οι Οικολόγοι Πράσινοι επισημαίνουν τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να .....
αντιμετωπίσει η Σύνοδος Κορυφής:
1.       Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με ευρωπαϊκή και δημοκρατική οπτική
Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών χρειάζονται νέοι ευρωπαϊκοί –και όχι εθνικοί- πόροι, κάτι που μπορεί να σπάσει το φαύλο κύκλο των εθνικών και τραπεζικών χρεών. Οι μερικώς ευρω-κρατικοποιημένες τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο θα πρέπει να στρέψουν τη δανειοδότησή τους προς την πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα προς επενδύσεις απαραίτητες για μια πράσινη στροφή στην οικονομία και δημιουργία θέσεων εργασίας.
2.       Αποτελεσματικό «κούρεμα» του χρέους με μέριμνα για τα ασφαλιστικά ταμεία
Το ελληνικό χρέος πρέπει να αναδιαρθρωθεί σε επίπεδα και με όρους που δεν θα υποθηκεύει το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας και με ειδική μέριμνα για τα ομόλογα που διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία στα αποθεματικά τους. Ένα τέτοιο κούρεμα πρέπει να αφορά όλους τους δανειστές, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ και της ΕΚΤ. Μόχλευση του Ταμείου Σταθερότητας μπορεί να αποτελεί μόνο μεταβατική λύση μέχρι τη θέσπιση ευρωομολόγων που αποτελούν και τη μόνη σταθερή και βιώσιμη λύση. Βασικό εργαλείο διεξόδου, ιδιαίτερα για τις υπερχρεωμένες χώρες, πρέπει να είναι ένα συντονισμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πράσινων επενδύσεων.
3.       Πλήρης και αποτελεσματική ρύθμιση του Χρηματοπιστωτικού τομέα
Έχει δυστυχώς αγνοηθεί μέχρι τώρα μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση απέναντι στις Τράπεζες που «είναι πολύ σημαντικές για να αφεθούν να χρεοκοπήσουν». Πέρα από τη μείωση της συστημικής σπουδαιότητας των μεγαλύτερων τραπεζών, η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ και της Βρετανίας, διαχωρίζοντας πλήρως σε κάθε τράπεζα τις παραδοσιακές τραπεζικές πρακτικές από εκείνες των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων. Τέλος, πρέπει να απαγορευτούν αδιαφανή, πολύπλοκα και κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 
4.       Δίκαιη κατανομή των βαρών
Η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Σύνοδος Κορυφής πρέπει να δώσει ένα καθαρό πράσινο φως στη θέσπιση Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών όπως έχει ήδη εισηγηθεί η Κομισιόν. Ταυτόχρονα, πρέπει να επιβαρυνθούν με τα κόστη τα πλούσια τμήματα της κοινωνίας με θέσπιση κοινών και συντονισμένων φόρων στην περιουσία, όπως προβλέπει το σχετικό κάλεσμα (http://www.callforawealthlevy.eu/) με πρωτοβουλία των Πράσινων Ευρωβουλευτών SvenGiegold και Μιχάλη Τρεμόπουλου.
5.       Έναρξη διαδικασίας για αλλαγή των Συνθηκών της ΕΕ και του ρόλου της ΕΚΤ
Η Σύνοδος πρέπει ταυτόχρονα να εγκαινιάσει τη διαδικασία για αλλαγή των Συνθηκών της ΕΕ ώστε να επιτρέπεται η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της κρίσης μέσα από την πρόβλεψη για δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγων, την κατοχύρωση της έννοιας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης με δημοκρατική έλεγχο, την ενίσχυση του ελέγχου από το Ευρωκοινοβούλιο και την εναρμόνιση των επιμέρους εθνικών φορολογικών πολιτικών. Μια τέτοια τροποποίηση πρέπει να γίνει μέσα από μια ειδική Συνδιάσκεψη που θα ακολουθηθεί από επικυρώσεις από κάθε κράτος μέλος.
  Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Δεν υπάρχουν σχόλια: